Cardigan og Pembroke - Kennel Aasteds

Kennel Aasteds
- opdræt af welsh corgi cardigan
Gå til indhold

Cardigan og Pembroke

Som det ses herunder, er der både ligheder og forskelle imellem de to corgi-racer, både hvad angår udseende og temperament. Udseendesmæssigt er Pembroken mere kompakt end en Cardigan, og opmærksomheden kan desuden henledes på øre- og øjenform, forbensstilling, pelstype- og farvemuligheder samt muligheder for halelængde.
Billeder og tekst fra www.corgi.dk
Cardigan Welsh Corgi

Anvendelse
Hyrde- og selskabshund.

Helhedsindtryk
Robust, hårdfør, rørig og udholdende. Lang i forhold til højden, med en ræveagtig hale ansat i kroppens forlængelse.

Vigtige proportioner
Længden af forhovedet i proportion til hovedet er som 3:5.

Adfærd/temperament
Årvågen, aktiv og intelligent. Rolig og hverken sky eller aggressiv.

Hoved
Hovedet er ræveagtigt i form og udseende.
Skalle: Bred og flad mellem ørerne, gradvis smallere mod øjnene, hvorover den er let hvælvet.
Stop: Moderat.
Næse: Sort. Næsen er let fremstående og på ingen måde stump.
Næseparti: Aftager noget i bredden ud mod næsen.
Kæber/tænder: Kraftige tænder med saksebid, dvs. at de øverste fortænder tæt overlapper de underste og er placeret vinkelret på kæberne. Underkæben renskåret og kraftig uden at være fremstående.

Øjne
Middelstore og klare med et venligt og vågent, men vagtsomt udtryk. De er ret bredt placeret og har tydeligt markerede øjenkroge. De foretrækkes mørke eller svarende til pelsens farve, med mørke øjenkanter. Kun for blue merles accepteres det ene eller begge øjne lyseblå, blå eller blåplettede.

Ører
Opretstående, ret store i forhold til hundens størrelse. Let afrundede i spidsen, moderat brede ved basis og ansat med omkring 8 cm (3½ ins) afstand. De bæres således, at spidsen ligger lidt uden for en linie fra næsen gennem øjets centrum, og de er ansat godt bagud, så de kan lægges fladt ned langs halsen.

Hals
Muskuløs, veludviklet, passende til hundens bygning og godt indpasset i de skråtliggende skuldre.

Krop
Temmelig lang og stærk.
Overlinien: Lige.
Lænd: Klart markeret talje.
Kryds: Ret langt og skråtliggende.
Bryst: Moderat bredt med fremtrædende brystben. Dyb brystkasse. Godt hvælvede ribben.

Hale
Som en rævehale, ansat i rygliniens forlængelse og moderat lang (skal nå næsten eller helt til jorden). I stand bæres den lavt, men må løftes noget under bevægelse, dog ikke krøllet op over ryggen.

Lemmer
Stærke benstammer. Benene korte, men kroppen holdt godt fri af jorden.
Skuldre: Skuldrene velplacerede og danner en vinkel på ca. 90 grader med overarmen. Skuldrene er muskuløse.
Albuer: Godt sluttede til kroppen.
Underarm: Let buet for at følge brystets runding.
Forpoter: Runde, godt sluttede, temmelig store og med kraftige trædepuder. Let udaddrejede.

Bagpart
Kraftig, velvinklet og lige med muskuløse over- og underlår. Kraftige benstamme helt ned til poterne. Benene korte.
Haseled: I stand er haserne stillet lodret, set såvel bagfra som fra siden.
Bagpoter: Runde, godt sluttede, temmelig store og med kraftige trædepuder.

Bevægelse
Fri og aktiv med god albuetilslutning, hverken løs eller bunden. Forbenene føres godt fremefter uden at løftes for meget, i harmoni med fraskubbet fra bagbensaktionen.

Pels
Hårlag: Kort eller middellang og af hård struktur. Vejrbestandig, med god underuld. Lige pels foretrækkes.
Farve:
Enhver farve, med eller uden hvide aftegninger, men hvidt må ikke være dominerende.Størrelse
Ideal skulderhøjde: 30 cm
Vægten skal svare til størrelsen med harmoni i helheden som det væsentlige.

Pembroke Welsh Corgi

Anvendelse
Hyrdehund

Helhedsindtryk
Lavtstillet, stærk, robust af bygning, vågen og aktiv. Giver indtryk af substans og udholdenhed indeholdt i et lille format.

Vigtige proportioner
Forholdet mellem længden af næsepartiet og skalle er som 3:5.

Adfærd/temperament
Ser modig og arbejdsduelig ud. Frimodig og venlig, aldrig nervøs eller aggressiv.

Hoved
Ræveagtigt i form og udseende, med et vågent og intelligent udtryk.
Skalle: Skallen er ganske bred og flad mellem ørerne.
Stop: Moderat.
Næse: Sort.
Næseparti: Næsepartiet aftager let udefter.
Kæber, bid: Stærke kæber med perfekt, regelmæssigt og komplet saksebid, dvs. at de øverste fortænder tæt overlapper de nederste, og tænderne er placeret vinkelret på kæberne.

Øjne
Velplacerede, runde, middelstore og brune, afstemt efter pelsfarven.

Ører
Opretstående, middelstore og let afrundede. En linje fra næsespidsen gennem øjet vil passere gennem eller tæt ved ørespidsen.

Hals
Ganske lang.

Krop
Middellang med ret lang lænd. Set fra oven bliver kroppen gradvis smallere bagud.
Overlinjen: Lige.
Bryst: Brystet er bredt og dybt og når godt ned mellem forbenene. Godt hvælvede ribben.

Hale
Kort, foretrækkes naturlig.
Kuperet: Kort (NB – Kupering er forbudt i Danmark)
Ikke kuperet: Ansat i højde med overlinien. Naturligt båret over ryglinjen under bevægelse eller når hunden er opmærksom.

Lemmer
Forpart
Skuldre: Skuldrene godt tilbagelagte og vinklet ca. 90 grader med overarmen.
Overarm: Formet efter brystets runding.
Albuer: Slutter tæt til kroppens sider, hverken for løse eller bundne.
Underarm: Underarmen er kort og så lige som muligt. Kraftig benstamme helt ned til poten.
Forpoter: Ovale, med stærke tæer, godt hvælvede og sluttede. De to midtertæer rager en smule frem foran de to yderste. Trædepuderne er stærke og tykke. Kløerne korte.
Bagpart: Stærk og smidig. Benene er korte. Kraftig benstamme helt ned til poten.
Knæ: Velvinklede.
Haser: Set bagfra er haserne lige.
Bagpoter: Ovale, med stærke tæer, godt hvælvede og sluttede. De to midtertæer rager en smule frem foran de to yderste. Trædepuderne er stærke og tykke. Kløerne er korte.

Bevægelse
Fri og aktiv, hverken løs eller bunden. Forbenene føres godt fremad uden at løftes for meget, helt i harmoni med bagbenenes bevægelse og fraskub.

Pels
Hårlag: Middellangt og lige, med en tæt underuld. Aldrig, blødt, bølget eller ruhåret.
Farve: Ensfarvet rød, zobel, fawn og black-and-tan, med eller uden hvidt på ben, bryst og hals. Noget hvidt på hoved og næseparti accepteres.Størrelse og vægt
Skulderhøjde: 25 – 30 cm.
Vægt: Hanner 10 – 12 kg, tæver 9 – 11 kg.


Tilbage til indhold